آموزش براورد

برآورد : روشی برای محاسبه هزینه اجرای یک پروژه عمرانی با استفاده از متره و فهرست بها را برآورد می گویند.

در این آموزش به ترتیب آیتم های فهرست بها روش برآورد کردن با ذکر مثال شرح داده می شود.

برای آموزش بهتر حتما فایل های آموزش متره و نکات فهرست بها را ببنید

دانلودقسمت اول

آموزش های برآورد را دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.