آموزش متره

متره : روشی برای محاسبه مقدار مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای یک پروژه عمرانی از روی نقشه ها را متره می گویند.

متره کردن یکی از سه مهارتی است که یک کارشناس دفتر فنی باید به آن اشراف کامل داشته باشد.

در این آموزش به ترتیب آیتم های فهرست بها روش متره کردن شرح داده می شود.

توجه داشته باشید گاهی متره کردن برای صورت وضعیت نویسی و محاسبه قیمت متفاوت از روش متره کردن برای خرید مصالح است.زیرا واحد خرید مصالح با واحد قیمت آن در فهرست بها متفاوت است. در این آموزش ملاک متره بر اساس فهرست بها است و در حد توان به حسب مورد متره برای خرید مصالح نیز ذکر میشود.

اموزش های مهارت متره را دنبال کنید

سطح مقدماتی

دانلود قسمت اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.