آموزش جامع صورت وضعیت نویسی

نوشتن و یا بررسی یک صورت وضعیت نیاز به داشتن سه مهارت اصلی دارد: ۱- دانش متره و برآورد ۲- دانش استفاده از فهرست بها ۳- دانش خواندن نقشه در دوره جامع آموزش صورت وضعیت نویسی گام به گام هر سه مهارت را خواهید آموخت. سطح دوره : مقدماتی دانلود قسمت اول  

درباره ما

امروزه با توجه به گستردگی فعالیت های مهندسی، نیاز به تخصصی شدن انجام فعالیت ها برای صرفه جویی در وقت و هزینه پروژه ها امری ضروری است.از این میان فعالیتهایی مانند ، برآورد احجام مصالح ، برآورد قیمت ، صورت وضعیت نویسی ، تهیه صورت مجالس و کلیم و … که مستقیما با سود و اطلاعت بیشتر دربارهدرباره ما[…]