ویرایش جدید کتاب

ویرایش جدید کناب نکات فهرست بهای راه به زودی منتشر میشود

در این ویرایش تغییرات بر حسب فهرست بهای سال ۹۳ و ۹۴ آورده شده و سعی شده اشتباهات چاپی قبلی اصلاح شود.

در این کتاب نکات فنی و شرح ابهامات فهرست بهای راه و باند سال ۹۴ ارائه شده و نکات به تفکیک فصول و آیتم آورده شود که این امکان را برای خواننده فراهم می کند با توجه به نیاز خود، مستقیما به بخش و توضیح مورد نظر مراجعه نماید.
در انتهای هر فصل نمودار درختی ردیف های فصل به تفکیک موضوع کار و همچنین جدول فهرست بهای سال ۹۴٫۹۳٫۹۲٫۸۸ به همراه مقایسه و بیان تفاوتهای فهرست بهای هرسال آورده شده است.
سعی مولف بر این بوده علاوه بر تشریح فهرست بها، بخش ها و مفاهیم مرتبط با صورت وضعیت نویسی نیز در این کتاب شرح داده شود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- شرح فهرست بهای تجمعی
۲- شرح ضرایب پیمان، آنالیز و تجزیه بها، مصالح پای کار
۳- شرح تفاوت بهای مصالح و تغییر مقادیر کار
۴- شرح نقشه های مسیر و حجم عملیاتی خاکی
۵- شرح جرائم راهسازی
۶- شرح آیتم های مرتبط

لینک خرید کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.